...

Välkommen till Uppsala kommuns skolportal för vårdnadshavare

Skolportalen är en webbplats där du som är vårdnadshavare kan få tillgång till de digitala system som används i Uppsala kommuns kommunala grund- och gymnasieskolor.

Syftet med att använda digital system är för att underlätta kommunikationen mellan skolan och hemmet
och att du som vårdnadshavare ska få inblick i ditt barns skolgång och kunskapsutveckling.

 I skolportalen hittar du länkar till de olika  digitala systemen samt information om hur du ansöker om konton till dem.

---


Digital pedagogisk elevdokumentation Grundskola

Frånvaro Grundskola

Lärplattform Gymnasieskola

Frånvaro Gymnasieskola