För dig som är ledsagare

Från och med 1 augusti 2013 lämnar Vård & bildning arvode i stället för timlön som ersättning till ledsagare med uppdrag. Här är svar på några av de vanligaste frågorna som vi fått kring förändringen.

Frågor och svar om arvode till ledsagare


Hur många uppdrag/ledsagare är det som berörs?
Cirka 350 personer hos oss.

Varför gör ni den här förändringen?
Vår ledsagarservice har gått med underskott trots besparingar, vilket den inte får göra enligt kommunens riktlinjer. Vi såg oss därför tvungna att tacka nej till uppdraget ledsagarservice till vår uppdragsgivare HVO, Nämnden för hälsa, vård och omsorg. Då blev vi ombedda att hitta en annan lösning som kunde rymmas inom ersättningsnivån. Vi föreslog arvode, en ersättning som liknar den kontaktpersoner har idag.

Varför har inte information gått ut tidigare?
Diskussionerna med kommunens uppdragskontor kring ersättningen för ledsagare har pågått från januari. I maj lade vi fram förslaget om arvode till HVK, kontoret för hälsa, vård och omsorg. Beslutet togs den 11 juli av HVOs arbetsutskott. Information har getts löpande under våren till fackliga representanter.

Gäller det här enbart Vård & bildning ledsagare?
Nej, ersättningsnivån från HVO har sänkts för alla utförare och beslutet om arvode gäller alla, såväl oss som privata utförare. Utförarna kan själva välja om de vill fortsätta med timlön eller övergå till arvode. Vi valde arvode eftersom vi måste ha vår budget i balans enligt kommunens regler.

Hur påverkas jag som anlitar ledsagare?
Vi valde att fortsätta uppdraget med ledsagarservice för att kunna fortsätta vara ett kommunalt alternativ. Vi hoppas att alla våra ledsagare vill stanna kvar hos oss och att du kan behålla den kontakt du redan har. Här nedan ser du vilka förändringarna blir för våra ledsagare.

Hur påverkas min ersättning som ledsagare?
Från och med 1 augusti är du som ledsagare inte längre timanställd utan uppdraget utgår mot arvode. Det är lika för alla oavsett vilken utbildning eller arbetslivserfarenhet man har och ska beskattas. För att beräkna arvodet utgick vi från den genomsnittliga timlönen, OB-tillägg och omkostnadsersättning utifrån våra riktlinjer, som motsvarar ett par aktiviteter i månaden. Ledsagning innebär oftast att man är ett stöd till och från läkare, frisör eller liknande men handlar ibland kanske också om ett biobesök tillsammans eller en lunch på stan. Vi har nu lagt arvodet något högre än snittet för timlönen 2012. I arvodet finns då inräknat ett fast belopp för OB-tillägg och omkostnader. Det motsvarar i heltid 23 000 kr/mån, samma lön som för en undersköterska.

Hur påverkas min pension?
Vi gör inbetalningar för allmän ålderspension precis som tidigare. Vill du även ha tjänstepension gör du själv egna inbetalningar.

Är jag försäkrad i arbetet?
Du har nu en arbetsskadeförsäkring genom Försäkringskassan. Den gäller i arbetet och även till och från ledsagningen. Mer information kring försäkringen beräknar vi komma in under september. Den du ledsagar är som tidigare försäkrad genom oss.

Vad händer om jag eller den jag hjälper blir sjuk?
Du får ingen sjukersättning men kan flytta timmar om den du hjälper går med på det. Går inte det så ring oss direkt så ordnar vi en ersättare för dig. Vi har en personalpool för det, så att den du hjälper inte ska bli drabbad. Om den du ledsagar blir sjuk får du inte heller ersättning men kan be att timmarna flyttas. Vissa har beslut per månad, andra har kvarttalsbeslut så timmar kan flyttas även till en kommande månad.

Vad gäller för resor nu?
Som ledsagare åker du gratis med buss och taxi i Uppsala kommun tillsammans med den du hjälper. Resor till och från jobbet ingår inte. Om den du ledsagar behöver göra längre resor, t.ex. för någon behandling eller semester, kan han eller hon söka extra timmar hos handläggaren. Då kan vi ge extra ersättning för dina reseutlägg.

Är arvodet skattepliktigt?
Ja, vi skickar in uppgifter till Skatteverket som tidigare. På din förtryckta deklarationsblankett framgår sedan hur mycket av arvodet som är ersättning för omkostnader. Den summan beskattas inte.

Kan arvodet gå genom min firma?
Nej, det går inte.

Får jag något lönebesked?
Du kan hämta beskeden om ditt arvode via Swedbanks internetbank, det läggs ut några dagar innan utbetalning. Har du konto på annan bank, prata med dem så löser de det. Vi skickar ut alla besked om ersättningar digitalt av miljö- och kostnadsskäl.

Kan jag gå in gratis någonstans som ledsagare?
Ja, Fyrishov har det erbjudandet liksom Skansen, Furuviksparken med flera. Hör av dig till oss om du behöver ett kort som legitimation att du är ledsagare.

Kan ersättningen höjas?
Vi följer Kommunals avtal så höjs löner för vårdbiträden och undersköterskor kommer vi att justera arvodet med samma procentsats.

Kan jag sluta när jag vill?
Man har ett datum som uppdraget sträcker sig till. Vill du sluta innan dess vill vi veta det en månad i förväg av hänsyn till den du ledsagar, så vi kan ordna ersättare på ett bra sätt.

Hur länge gäller de här villkoren?
Året ut, sedan vet vi inte om det kvarstår eller förändras. Uppdraget med ledsagarservice tilldelas oss årsvis. Under hösten kommer vi att sitta i nya diskussioner med uppdragskontoret, HVK. Vilka beslut som fattas då vet vi i nuläget inget om, men vi kommer att ge aktuell information via vår hemsida.

Vad sparar ni egentligen på det här?
Genom ett generellt arvode i stället för timlön kan vi införa en enklare blankett och slipper dubbel redovisning av kvitton. Vi effektiviserar genom två samordnare i stället för tre. Och arvodesformen innebär lägre sociala avgifter, som tidigare tillkom på timlönen. Totalt innebär det nära två miljoner kronor per år i minskade utgifter. Tidigare gick vi med förlust för varje utförd timme. Nu hoppas vi att nå balans. 

Kunde det inte fått fortsätta som tidigare?
Utan lösningen med arvode hade vi varit tvungna att avsäga oss uppdraget med ledsagning helt och säga upp alla ledsagare. Det var något vi ville undvika, främst för våra kunders räkning men också för våra ledsagares skull, som gör ett mycket viktigt och uppskattat arbete. Vi är glada att kunna fortsätta erbjuda ledsagarservice.

Var lämnar jag in den nya blanketten för arvode?
Våra två nya samordnare, Hind Söderman och Aina Johansson, sitter på von Bahrs väg 3A, 2 trappor upp. Du kan lämna ifyllda blanketter i lådan utanför eller posta dem till oss.


 

Kontakt

Hind Söderman, samordnare
Telefon 018-727 65 24
E-post:  hind.soderman@uppsala.se

Aina Johansson, samordnare
Telefon 018-727 59 81
E-post:  aina.johansson@uppsala.se

Adress

Uppsala kommun Vård & bildning
Assistans
von Bahrs väg 3A
754 27 Uppsala