Att må dåligt

Att må dåligt på olika vis i perioder är något som alla människor gör. Ibland pågår dock det dåligt måendet under en längre tid så att det påverkar t.ex. skolarbetet, relationer eller sömnen negativt. Det kan göra att du själv blir orolig eller att omgivningen blir orolig för dig och ditt mående. Om du fastnat i det dåliga måendet kanske du behöver professionell hjälp för att komma vidare.