Ärendegång

UPM Spången är en så kallad första linjens mottagning och målgruppen för mottagningen är ungdomar som går i gymnasieskolan i Uppsala kommun, kommunal eller fristående. Mottagningen strävar efter att ha korta behandlingskontakter. Vi gör inga utredningar.

Vid remiss/telefonanmälan av nytt ärende gör mottagningens remissgrupp en bedömning om ärendet tillhör vår målgrupp eller inte. Ärendet kan avvisas vilket inremittent/anmälare får information om via remissvar eller via telefon.
Ärende som tillhör vår målgrupp accepteras och fördelas till den behandlare som anses lämplig. Remissbekräftelse skickas till inremittent med information om vilken behandlare ungdomen kommer få träffa.