Länkar

BUP - barn- och ungdomspsykiatri

BUP erbjuder specialiserad behandling till unga med psykiska svårigheter eller ohälsa. Här skapas möjlighet till förändring.

SAGA – Samarbete och Gemensamt Ansvar för barn och ungas psykiska hälsa

Webbplatsen ska underlätta så att barn och ungdomar som mår dåligt får rätt hjälp.

Unga vuxna

Psykiatriska mottagningen för unga vuxna utreder och behandlar personer med ångest- och affektiva tillstånd.

Ungdomshälsan/UMO

Ungdomsmottagning på nätet.

Självhjälp på vägen

Information, stöd och hjälp vid funktionsnedsättningar, t ex ADHD, Aspergers syndrom, Autism, Bipolär sjukdom, Tvångssyndrom, Tourettes syndrom.

Snorkel

Här kan du läsa om vad nedstämdhet, oro/ångest och stress är, hur det kan kännas. Här får du också tips och råd om vad du kan göra om du mår dåligt, känner dig stressad eller har dåligt självförtroende.

Trappan

Stöd till barn och ungdomar i familjer där det finns problem med alkohol, droger, våld, psykisk ohälsa och konfliktfyllda separationer. 

1177 Vårdguiden

Information om psykisk hälsa

BEO - barn- och elevombudet

Kränkande behandling i skolan av elever eller personal kan anmälas till BEO - barn- och elevombudet. BEO kan utreda kränkningar som riktats mot barn/elever så långt tillbaka som den 1 april 2006.

TRIS - tjejers rätt i samhället

TRIS jour 0774-40 66 00. Känner du dig begränsad av din familj eller släkt? Utsätts du för hot och våld när du försöker göra dina egna val? Eller behöver du bara prata av dig? Då kan du alltid vända dig till oss på TRIS.